carta de presentació per a Mestra d’Educació Infantil

carta de presentació per a Mestra d’Educació Infantil

Benvolgut Sr./Sra.,

El meu nom és María Pérez i soc Mestra d’Educació Infantil. Els envio, seguit d’aquesta carta, el meu currículum amb la finalitat que ho tinguin en compte en el moment que es produeixi alguna vacant laboral al seu centre docent.

La meva experiència professional és diversa i variada, i sempre s’ha desenvolupat a l’àmbit del control de grups com a monitora. He tingut l’oportunitat de realitzar substitucions d’Educació Infantil, com a auxiliar i tutora, a P1 i P2. Tot i que la meva voluntat i desig seria ampliar la meva experiència.

Com vostè podrà observar al meu C.V., soc una persona activa, dinàmica, responsable i immersa en un procés de formació al camp de l’Educació. Crec que estic preparada per ocupar qualsevol vacant laboral disponible que s’ajusti al meu perfil professional.

Estic a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que puguin plantejar les meves dades personals i espero poder oferir-vos, tan aviat com sigui possible, la meva col·laboració.

Sense cap altre particular, agraeixo el seu temps i quedo a les seves ordres.

Atentament,

María Pérez