CARTA DE PRESENTACIÓN EN CATALÁN PARA PROFESORA – CARTA DE PRESENTACIÓ EN CATALÀ PER A PROFESSORA

CARTA DE PRESENTACIÓN EN CATALÁN PARA PROFESORA – CARTA DE PRESENTACIÓ EN CATALÀ PER A PROFESSORA

Benvolguts, benvolgudes;

Atès que em dirigeixo a un centre educatiu, els envio, adjunt, el meu currículum perquè el tinguin en compte en cas que necessitin una professional de l’educació.

Com podeu comprovar al meu currículum, tinc formació com a mestra d’educació primària, i també formació especialitzada en biblioteques escolars i experiència en aquest àmbit.

Considero que puc contribuir molt positivament en els objectius de centre i col·laborar amb molta motivació en el vostre projecte educatiu.

He desenvolupat tasques com a mestra i com a professora d’universitat, participo en un projecte de biblioteca escolar i impuls de la lectura, així com segueixo el camí de la formació continuada per a seguir millorant el meu perfil.

Agrairia tenir l’oportunitat de mantenir una entrevista personal per exposar els meus punts forts i les meves motivacions, així com ampliar la informació resumida en el currículum.

Atentament,

Envía tu CV a escuelas en catalán, lo redactamos y traducimos por ti.