CARTA DE PRESENTACIÓN EN CATALÁN PARA MAESTRA DE PRIMARIA

CARTA DE PRESENTACIÓN EN CATALÁN PARA MAESTRA DE PRIMARIA

Estimat Sr./Sra. Director/a:

El motiu de la present carta és oferir la meva disposició a incorporar-me a la seva plantilla docent del centre.  Com poden comprovar en el currículum que els adjunto, sóc mestra d’Educació Primària i tinc formació en àmbits relacionats amb l’educació. Tinc experiència en diversos camps, cosa que m’ha permès incorporar-ho en l’àmbit educatiu.  Em considero una persona que està al dia de les noves metodologies, ja sigui en llengües o tecnologies, i recursos a utilitzar dins de qualsevol espai educatiu.

A continuació, trobaran adjunt el meu CV; resto a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte que es puguin plantejar.

Atentament,

Ejemplo de carta de presentación en catalán para maestra de primaria que busca trabajo en colegios de Barcelona